سرکار خانم دکتر معصومه سیفی

دکتری روانشناسی تربیتی 

حوزه  فعالیت :
مهارت زندگی ، مشاور خانواده ، قبل از ازدواج

سوابق آموزشی و اجرایی

 • دبیر و مشاور آموزش و پرورش شهر ری از سال 1359 الی 1390،
 • تدریس در دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان
 • تدریس ضمن خدمت از سال 1378 الی 1390
 • برگزاری همایش ها و سخنرانی های متعدد در سطح شهر ری و تهران
 • تدریس دروس روان شناسی عمومی، سازمانی، تربیتی، استثنایی، روش تحقیق، یادگیری، الگوهای تدریس، بازی، انگیزش و …
 • استاد راهنما دانشجویان در واحد تحقیقات مدارس شاهد
 • مشاوره پژوهشی (روش تحقیق) پایان نامه و تحقیقات و مقالات علمی
 • مشاور مرکز رازی (هسته مشاوره آموزش و پرورش) 1376 الی 1391

سوابق تحقیقاتی

 • سهم هوش هیجانی و هوش عملی در هویت بخشی به نوجوان
 • نقش باورهای دینی در هویت نوجوان
 • علل افت تحصیلی در رشته ریاضی و راهکارهای رفع آن
 • نگرش معلمان ابتدایی نسبت به تحقیقات اقدام پژوهی
 • بررسی و مقایسه بین برتری طلبی و رشد اجتماعی در دانش آموزان شاهد و غیرشاهد دبیرستان های تهران

گواهی نامه مهارتی و آموزشی

 • مهارت زندگی
 • مشاوره قبل و بعد از ادواج
 • سکس درمانی
 • خانواده
 • مفاهیم خود
 • اعتیاد
 • شناخت درمانی
 • روان تحلیلی
 • طرحواره
 • ایدز