سرکار خانم رعنا آقازاده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

حوزه فعالیت:

پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خانواده ، استرس شغلی ، طلاق

سوابق شغلی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران از سال  1383
 • عضو انجمن خانواده و ازدواج از بدو تاسیس انجمن
 • مشاور وروان شناس شاهد ارومیه بمدت  1  سال
 • مشاور و روان شناس مرکز ریحانه ( معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 3 سال
 • مشاور و روان شناس مرکز مهر طه ( معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 3 سال
 • مشاور مرکز جامع خدمات مشاوره 18 سال
 • مشاور در بحران پزشکان بدون مرز در زلزله بم
 • مشاور بهزیستی استان تهران در مرکز فیاض بخش 6 سال
 • مشاور مراکز مشاوره رها ، رایا ، نهال

برگزار کننده کارگاه های آموزشی

 • کارگاه مهارت های زندگی
 • کارگاه گروهی مهارت های زندگی
 • کارگاه ارتباط موثر
 • کارگاه پیش از ازدواج
 • کارگاه مقابله با استرس های شغلی
 • کارگاه آموزش خود آگاهی و مدیریت هیجانات

گواهی های اخذ شده ار :

یونیسف 1 گواهی
سازمان بهزیستی کشور 12 گواهی
سازمان بهزیستی استان تهران 15 گواهی
معاونت پیگشیری بهزیستی تهران 4 گواهی
سازمان بهزیستی ری 4 گواهی
مرکز جامع خدمات مشاوره 3 گواهی
سازمان دفاع از قربانیان خشونت 5 گواهی
انستیتو روان پزشکی تهران 1 گواهی
دانشگاه شهید بهشتی 3 گواهی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1 گواهی
مجتمع فنی تهران 2 گواهی
سازمان بهزیستی خراسان رضوی 1 گواهی