سرکار خانم لیلا کریمی

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

حوزه فعالیت :

بالینی ، کودک و نوجوان ، بین فردی

سوابق شغلی:

 •  مدرس دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد و علوم پزشکی ایران
 • مدرس کشوری مهارتهای زندگی دانشجویی
 • مشاور مراکز مشاوره حضوری سازمان بهزیستی
 • سرپرست صدای مشاور تهران (۱۴۸۰)
 • مشاور و سوپروایزر ارشد صدای مشاور سازمان بهزیستی (۱۴۸۰)
 • کارشناس ستاد بهزیستی استان و شهرستان تهران
 • کارشناس آموزش های روان شناختی وپیشگیری در خانه های سلامت وفرهنگسراهای مختلف ومدارس،شهرداری و سازمان بهزیستی
 • مدرس دوره های آموزشی سازمان مدیریت دولتی – تدریس دوره های ضمن خدمت کارکنان سازمان بهزیستی

سوابق علمی و پژوهشی:

 •  پایان نامه کارشناسی ارشد: (بررسی تاثير بيوفيدبک در کاهش تعداد تيک حرکتی ) به راهنمايی دکتر حسن عشايری ومرحوم محمد نقی براهنی ( ارائه در کنگره روانشناسی سال ۱۳۸۵ به صورت پوستر)
 • بررسی درمان روانشناختی PTSD در لوکوموتیورانان شرکت راه آهن ایران( به درخواست شرکت راه آهن در هیچ نشریه ایی منتشر نگردیده است.)
 • بررسی شاخصهای توانایی انجام کار در نیروگاه برق با همکاری واحد طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران ( در نشریه علوم پزشکی رازی سال ۹۳ منتشر گردیده است.)
 • تالیف کتاب والدین واختلالات رفتاری کودکان ( انتشارات جهان ادیب سال ۱۳۹۳ دونویسنده)
 • تالیف مجموعه کتب کودکم وذهن پر سوالم : پرسش وپاسخ در مورد اختلالات رفتاری کودکان جلد یک ، پرسش وپاسخ در مورد زندگی اجتماعیکودکان جلد دوم ،پرسش وپاسخ در مورد مسائل اموزشی ویادگیری کودکان جلدسوم،پرسش وپاسخ در مورد مسائل رشدی کودکان جلد چهارم ، پرسش وپاسخ در مورد مسائل ارتباطی کودکان جلد پنجم ، نویسندگان :ناهیده امیر ناصری –غزاله باقریان- مرجان بیات – سعیده سادات هراتی – آزاده رجب نزاد – لیلا کریمی فرشی – ناشر: انتشارات جهان ادیب وسینا طب . چاپ اول ۱۳۹۳ .
 • مقاله نقش جنسیتی (در همایش الکترونیکی علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ، آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران سال ۹۳به صورت پوستر ارائه گردید )
 • پژوهش نیازسنجی سلامت در شرکت درنا با همکاری بهزیستی البرز (در همایش الکترونیکی علمی پژوهشی علوم تربیتی وروان شناسی ، آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران سال ۹۳به صورت پوستر ارائه گردید )
 • بررسی تاثیر سطوح درآمد خانواده بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی نوجوانان بر اساس محل سکونت آنها( ارائه در کنگره انجمن روانشناسی ایران سال ۱۳۹۴ )
 • بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش وتعهد(ACT) بردرمان اضطراب زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده
 • بررسی اثربخشی گروه درمانی ACT در درمان اضطراب و تغییر مولفه های فراشناختی زنان مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به مرکز مشاوره- درهمایش درمانهای فراشناختی کاشان ۱۳۹۴
 • بررسی اثربخشی گروه درمانی ACT در درمان اضطراب و افزایش انعطاف پذیری روانی زنان مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به مرکز مشاوره- در همایش درمانهای فراشناختی کاشان ۱۳۹۴
 • بررسی اثربخشی گروه درمانی ACT در درمان اضطراب و کاهش شیوه های ناسالم کنترل افکار ناخوشایند زنان مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به مرکز مشاوره.