مشاوران مرکز

مشاوران

سرکار خانم رعنا آقازاده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی حوزه فعالیت: پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خانواده ، استرس شغلی سوابق شغلی عضو...

مشاهده رزومه

سرکار خانم دکتر معصومه سیفی

دکتری روانشناسی تربیتی  حوزه  فعالیت :مهارت زندگی ، مشاور خانواده ، قبل از ازدواج سوابق آموزشی و اجرایی دبیر و...

مشاهده رزومه
آقای دکتر رضا رضایی

آقای دکتر رضا رضایی

متخصص اعصاب و روان   تخصص و حوزه فعالیت: اعصاب و روان

مشاهده رزومه

جناب آقای محمد مرادی کار

مشاورگرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی حوزه فعالیت : مشاوره و راهنمایی تجربه های حرفه ای: مشاوره تلفنی در زمینه...

مشاهده رزومه

آقای دکتر محمد رضا فخر طباطبایی

پزشک حوزه فعالیت: هیپنوتراپی ، درمان چاقی و ترک سیگار فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشاور ژنتیک عضو...

مشاهده رزومه

سرکار خانم فرناز تره کار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی   حوزه فعالیت: پیش از ازدواج ، بین فردی

مشاهده رزومه
سرکار خانم سحر صالحی

سرکار خانم سحرصالحی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی   حوزه فعالیت: درمان فردی ، خودشناسی و تحلیل روابط (TA) برگزار کننده کارگاه های: کارگاه...

مشاهده رزومه

سرکار خانم محبوبه هوشیار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی حوزه فعالیت : کودک و نوجوان

مشاهده رزومه

سرکار خانم مهری صداقت

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی        حوزه فعالیت : مشاور خانواده ، زوج درمانی  عضو سازمان نظام روانشناسی...

مشاهده رزومه