مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی یکی از ابزارهای کلیدی موفقیت در کلیه مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی تا دانشگاه محسوب می شود . با توجه به پایش پرونده های مراجعین تحصیلی مرکز مشاوره علیا به نکته مهمی برخورد گردیده که مشکلات تحصیلی زیر سایه برخی از مشکلات پنهان و پیدای مراجعین بوجود امده که با توجه به تخصص و تجربه درمانگرهای این مرکز با هدایت موضوع به مشکل اصلی و درمان آن، مشکل تحصیلی نیز به طرز چشمگیری برطرف گردیده …

مشاوران مرکز در حوزه مشاوره تحصیلی

جناب آقای محمد مرادی کار

مشاورگرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی حوزه فعالیت : مشاوره و راهنمایی تجربه های حرفه ای: مشاوره تلفنی در زمینه...

مشاهده رزومه