مشاوره طلاق

آمار رسمی کشور در سال 97 نشان از  رشد 67 % آمار طلاق است به عبارتی از هر 3.5 ازدواج یکی به طلاق منجر شده که در تاریخ کشور بی سابقه است .

از آسیب های اجتماعی وجود طلاق بین زوجین است . زوجین سر سفره عقد با هزاران امید و آرزو و با دلی شاد و مالامال از مهر و عشق با لبهای خندان به عاقد وکالت میدهند تا این دو را محرم و زوج ثبت و اعلام کند . در آن دم هر گونه احتمال کم و ضعیف بر جدایی این زوج هرگز بر ذهن آنها خطور نمیکرد و بر این اساس لباس عروس و داماد را بر تن کردند تا زندگی پر امید خود را آغاز کنند ولی افسوس که بنا به هر دلیل فردی ، اجتماعی ، رفتاری ، روانی و … مجبور به شنیدن آهنگ دلخراش جدایی و طلاق را میشوند تا جایی که پا بر روی تعهدات خود میگذارند تا یک زندگی دیگری را آغاز کنند در صورتیکه آین آغاز مشکلات و تبعات روحی ، روانی دیگری است که شاید هرگز به آن فکر نکرده بودند .

درمانگرهای مرکز روانشناختی علیا با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و تکیه بر تجربه و تخصص خود در کنار زوجینی است که میتوانند با کمک و راهنمایی های مشاوران جدایی را به وصلت تبدیل کنند . 

مشاوران مرکز در حوزه طلاق

سرکار خانم رعنا آقازاده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی حوزه فعالیت: پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خانواده ، استرس شغلی ، طلاق سوابق...

مشاهده رزومه

سرکار خانم دکتر معصومه سیفی

دکتری روانشناسی تربیتی  حوزه  فعالیت :مهارت زندگی ، مشاور خانواده ، قبل از ازدواج سوابق آموزشی و اجرایی دبیر و...

مشاهده رزومه

سرکار خانم مهری صداقت

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی        حوزه فعالیت : مشاور خانواده ، زوج درمانی  عضو سازمان نظام روانشناسی...

مشاهده رزومه