کارگاه های عمومی

 

غنی سازی روابط زوجین

آموزش مهارت های ارتباطی

آموزش پیش از ازدواج و بعد از از دواج

کارگاه TA (خودشناسی و تحلیل روابط )

مراقبت از خود و افزایش عزت نفس

فرزند پروری

پیش نویس های زندگی

کارگاه NLP

آموزش خود هیپنوتیزمی

نشاط آفرینی در خانواده

گروه درمانی : درمان چاقی  و درمان ترک سیگار (با رویکرد عصبی – شناختی)