جناب آقای دکتر محمد رضا طباطبایی

پزشک 
 
 
موضوع فعالیت:
هیپنوتراپی ، درمان چاقی و ترک سیگار