برگزاری کارگاه

                                           زمانبندی کارگاه های عمومی ( نیمه دوم سال 97 )

ردیف

نام کارگاه

موضوع کارگاه

تعداد جلسات

تاریخ برگزاری

استاد

شروع

پایان

1

گروه درمانی

عزت نفس

10

97/07/06

97/09/23

سرکارخانم

تره کار

2

پرسش و پاسخ

فرزند پروری

1

جمعه

14 دی ماه

12:30 -10:00 رایگان

سرکار خانم هوشیار

3

گروه درمانی

فرزند پروری

2

جمعه

21 دی ماه

13:00 – 10:00

جمعه

28 دی ماه

13:00 – 10:00

سرکار خانم هوشیار

4

گروه درمانی

پیش از ازدواج

4

پنجشنبه و جمعه  

4 و 5 بهمن

13:00 – 10:00

پنجشنبه و جمعه

11 و 12 بهمن

13:00 – 10:00

سرکار خانم

آقازاده

5

گروه درمانی

روابط عاطفی

2

پنجشنبه

25 بهمن

13:00 – 10:00

جمعه

26 بهمن

13:00 – 10:00

سرکار خانم

آقازاده