کارگاه های عمومی

مرکز روان شناختی علیا برگزار کننده انواع کارگاه های عمومی می باشد.

 

موضوع کارگاه های عمومی

 • کارگاه غنی سازی روابط زوجین
 • کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی
 • کارگاه آموزش پیش از ازدواج
 • کارگاه آموزش بعد از ازدواج
 • کارگاه مراقبت از خود و افزایش عزت نفس
 • کارگاه فرزند پروری
 • کارگاه هنر درمانی ، قصه درمانی
 • کارگاه NLP
 • کارگاه آموزش خود هیپنوتیزمی
 • کارگاه نشاط آفرینی در خانواده
 • کارگاه های گروه درمانی : درمان چاقی  و درمان ترک سیگار (با رویکرد عصبی – شناختی)