کارگاه های عمومی

مرکز روان شناختی علیا برگزار کننده انواع کارگاه های عمومی می باشد.

 

موضوع کارگاه های عمومی

  • کارگاه غنی سازی روابط زوجین
  • کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی
  • کارگاه آموزش پیش از ازدواج
  • کارگاه آموزش بعد از ازدواج
  • کارگاه مراقبت از خود و افزایش عزت نفس
  • کارگاه هنر درمانی ، قصه درمانی
  • کارگاه NLP
  • کارگاه آموزش خود هیپنوتیزمی
  • کارگاه نشاط آفرینی در خانواده
  • کارگاه های گروه درمانی : درمان چاقی  و درمان ترک سیگار (با رویکرد عصبی – شناختی)